Høstsemesteret

Nå har de fleste rideskoleelever fått faktura for høstsemesteret.

Fakturaen er for hele semesteret fra og med uke 33 til og med uke 51.
Rideskolen går til og med 23.12.21.
Det vil si at fredagspartiet er fakturert for uke 33-50.
Voksenpartiet på torsdager er ikke fakturert i sin helhet, der har vi noen på dropin-timer som må faktureres i etterkant.

Nytt semester begynner uke 1, fra og med 3.1.22.

Mer info kommer.Hilsen Johanna, Marianne og Ann-Therese